Niciun produs în coș.

Date cu caracter personal și politica cookies

Inițiativa Tarkovskiana în România este preocupată de asigurarea unei protecții ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare.

În calitate de operator de date cu caracter personal, Inițiativa Tarkovskiana în România prelucrează datele ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet www.tarkovskiana.ro, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în cele ce urmează „RGPD” şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

1. Noțiuni

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Dumneavoastră, în relația cu Tarkovskiana, sunteți potrivit legislației „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană căreia îi poate fi stabilită identitatea, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Website-ul reprezintă principalul mijloc de comunicare al Inițiativei Tarkovskiana în România în internet și este accesibil la adresa www.tarkovskiana.ro

2. Date cu caracter personal colectate

a) Informații furnizate voluntar

Când utilizați formulare de pe site-ul Tarkovskiana sau când ne contactați prin e-mail ne furnizați în mod voluntar informațiile personale. Aceste informații pot include numele și prenumele, profesia, instituția, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail ș.a. Tarkovskiana păstrează în condiții de securitate și confidențialitate datele încredințate și nu le dezvăluie sau transferă către terți, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării.

b) Informații colectate automat

Când navigați pe site-ul Tarkovskiana se generează în mod automat informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat și alte informații de natură tehnică. Site-ul Tarkovskiana nu utilizează cookie-uri pentru trasarea opțiunilor dumneavoastră de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potențial intruziv.

3. Scopul și temeiul legal al prelucrărilor de date

Unele servicii oferite prin intermediul site-ului Tarkovskiana necesită prelucrarea de date cu caracter personal. Tarkovskiana, în calitate de operator, prelucrează datele exclusiv pentru scopul specific pentru care acestea au fost colectate.

4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Inițiativa Tarkovskiana în România stochează datele personale ale vizitatorilor site-ului propriu și pe cele cuprinse în solicitările adresate Tarkovskiana prin intermediul formularelor disponibile pe pagina de internet/prin intermediul poștei electronice, doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate (aceasta include și perioada de stocare în vederea auditării și în scop juridic), impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv de dispozițiile privind arhivarea.

5. Accesul la datele cu caracter personal și destinatarii acestor date

Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul Tarkovskiana. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara Tarkovskiana doar atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și/sau în cazurile prevăzute de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Nu transferăm datele dvs. către state din cadrul/din afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.

7. Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal solicitate

În cazul în care un vizitator al site-ului Tarkovskiana refuză să furnizeze anumite informații esențiale scopului accesării, Tarkovskiana își rezervă dreptul de a nu da curs cererii vizitatorului.

8. Drepturile dumneavoastră

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, vizitatorii site-ului Tarkovskiana ale căror date sunt prelucrate, au următoarele drepturi:

În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți:

9. Securizarea datelor cu caracter personal

În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Tarkovskiana utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție şi de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

10. Protecția minorilor

Nu solicităm date personale de la minori. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne transmită date personale fără consimțământul părinților sau tutorilor. Nu sunt colectate în mod intenționat astfel de date și nu sunt dezvăluite unor terțe părți.

11. Legături către site-uri web externe

Site-ul Tarkovskiana nu conține link-uri către site-uri externe care nu reprezintă răspunderea Inițiativei Tarkovskiana în România.

12. Cum vă exercitați drepturile

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al Tarkovskiana, la adresa de e-mail specificată mai jos. Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

13. Actualizare

Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință, care se va realiza prin publicare pe site-ul Inițiativei Tarkovskiana în România.

14. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Pentru contact ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail: [email protected] și/sau direct de pe formularul de la rubrica Contact de pe web-site.

 

Data ultimei actualizări: 23.02.2023

Bine ai venit!

Conectează-te la contul tău

Creează un cont nou

Completează datele de mai jos pentru a te înregistra

Recuperați parola

Vă rugăm să introduceți numele de utilizator sau adresa de email pentru a vă reseta parola.

error:
Doriți să deblocați acest articol?
Total deblocări : 0
Sunteți sigur că doriți să anulați abonamentul?